Familierådgivning

FAMILIERÅDGIVNING

Fordele ved familierådgivning

Styrker dine familierelationer:
Ved at arbejde sammen om at løse udfordringer, kan du/I styrke jeres familierelationer og opleve mere forbundethed.

Dybere forståelse:
Familierådgivning kan fremme en dybere forståelse af hinanden samt hjælpe med at identificere og løse underliggende problemer. 

Konfliktløsning:
Du får redskaber til at løse konflikter på en konstruktiv måde, hvilket vil styrker forholdende mellem jer som familie.

Personlig udvikling:
Det er med til at I som familie sammen og hver for sig, kan føle jer mere selvsikre og tilfredse.

Familierådgivning 1:1 sparring á 60 min. (online)

*Det behøver ikke være en romantisk partner – det kan være dig plus forældre/barn/hustru/bedsteforældre… Det er helt op til dig.

Jeg lover at møde dig i et kærligt og ærligt rum, som er bygget på tillid, så du kan slappe af og være dig selv.

Pris online kr. 975,-

Den vigtigste investering, vi kan foretage, er i os selv

Hvad vil det være værd for dig og din familie at opnå ro, overskud og overflod på alle planer?

Invester i din familie

Når vi investere i os selv og vores familie, vil vi stå stærkere sammen både nu og i fremtiden.