Effektiv brobygning for sammenhængende løsninger

med fokus på det bedste resultat

Specialiseret socialfaglig rådgivning

Familie med vilje er bindeleddet mellem sagsbehandler, børn/unge og deres familier samt kan indgå i det tværfaglige samarbejde med f.eks. skolen, psykiatrien eller anden instans.

Der tilbydes individuelle og skræddersyet forløb, støtte og vejledning, med fokus på at opbygge tillidsfulde relationer og sikre effektiv kommunikation samt fokus på resultater. Jeg er dedikeret til at støtte familier og sagsbehandler i deres arbejde mod et fælles mål.

Der vægtes at yde en god og høj service, hvor du som kunder er i centrum. Kvalitet, ansvar, empati og handlekraft er nogle af nøgleordene, som der arbejdes udfra.

Faglighed som socialrådgiver, familie- og stresskonsulent, mentor, coach, psykiatrivejleder dertil krydret med en masse erhvervserfaringer og gode resultater anser vi os selv for, at være et godt match til jeres udfordringer.

EFFEKTIVE FAMILIERÅDGIVNING MED FOKUS PÅ RESULTAT

Lad os samarbejde om at gøre en forskel for børn, unge og deres familier

Gevinsten ved et samarbejde

Nedenstående 5 punkter vil have positiv indflydelse på arbejdsprocesser, resultater og de ønskede mål, der er sat for sagsbehandlingen.

  1. Effektiv kommunikation og koordinationved at have et centralt bindeled vil det minimere misforståelser og sikre, at alle parter arbejder mod samme mål.
  2. Tid og ressourcebesparelses– vi håndtere koordinering af møder, information og ressourcefordeling, hvilket er med til, at spare tid og I kan fokusere på kerneopgaverne.
  3. Forbedre udfald for familier– Vi støtter op om familierne, når der opstår bekymringer, frustration og utryghed, hvilket er med til, at skabe de bedste resultater.
  4. Styrket samarbejde på tværs Der er fokus på sammenhængende løsninger for familien og helhedssynet inddrages så alle arbejder mod et fælles resultat.
  5. Bedre trivsel og tilfredshedNår barnet, den unge og familierne oplever, at kunne komme i kontakt med familiekonsulenten, når det “brænder på”, vil der opstå mere tillid, trivsel og bedre resultater, så alle kan nå deres individuelle mål.

Udtalelser fra samarbejdspartner

Som tidligere myndighedssagsbehandler, har jeg haft fornøjelsen af at samarbejde med Jeanette på flere sager. Jeanette har arbejdet som aktør på sager, hvor der var behov for en helhedsindsats i familien. På sager, hvor problemstillingen var kompleks og konfliktniveauet i familien var højt, har Jeanette formået hurtigt at skabe en tillidsrelation til borgerne, som gjorde det muligt at skabe forandring. Jeanette har for øje at se det store billede, hvor hun hjælper familierne med at bryde diverse handlemønstre og hjælper dem med nye strategier. Jeanette har skabt markant forandring, hvor formålet med opgaven er blevet løst og resultatet har været bedre end, jeg som bestiller af opgaven, turde håbe på. Forandringen er sket over en længere periode, men hvor der konstant har været progression. Herudover kan jeg nævne, at Jeanette er en behagelig samarbejdspartner der går ydmygt til en opgave med en høj grad af professionalisme. Det er mit klare indtryk, at borgerne har det på samme måde, når hun arbejder med dem.

Camilla- tidligere Sagsbehandler i Glostrup kommune.

Skræddersyet forløb

I samarbejde finder vi de bedste løsninger og skræddersyer samt tilpasser forløbet/indsatsen til den specifikke situation og behov. 

Indledende møde

Udfoldelse af konkrete mål for samarbejdet og afstemning af forventninger og ansvarsområder. 

Handleplan

Udarbejdelse af indsatsområder og tiltag, herunder tidsfrister og opfølgning

Støtte og vejledning

Stabilitet, styrkelse af forældreevner, og forebyggelse af eskalering

Løbende evaluering

Vi følger løbende op og drøfter indsatsområder og kommunikationen

Effektiv brobygning for sammenhængende løsninger

Manglende samarbejde kan føre til utilstrækkelig støtte til familier, da sagsbehandlere ikke får det fulde billede af familiens komplekse behov og dynamikker.

Uden integreret støtte kan familier føle sig misforståede og underprioriterede, hvilket kan øge deres stress og marginalisering og underminere deres potentiale for positiv forandring.

Uden kommunikation og koordinering kan der opstå overlap eller kritiske huller i støtten til familien. Dette fører ofte til utilstrækkelige sociale indsatser, som ikke adresserer alle aspekter af familiens behov, hvilket kan forværre deres sociale og økonomiske situation.

Kontakt os

Lad os sammen gøre en forskel!

Kontakt os i dag for hvordan vi kan samarbejde for at øge trivslen og styrke børn, unge og familierne i din kommune.