til sagsbehandler i kommunen

Specialiseret socialfaglig rådgivning

Familie med Vilje kan benyttes af sagsbehandler, der har behov for, at indrage en ekstra indsats til børn, unge og deres forældre.

Formålet er at støtte op om trivslen i skolen, hjemmet  eller i den tværfaglige indsats.

Jeg har igennem mange år arbejdet med individuelle og tilpassede opgaveløsninger til kommuner, virksomheder og private

Baggrund som social- og familierådgiver, stresskonsulent, mentor, coach og psykiatrivejleder.

Jeg arbejder ud fra et helhedssyn med fokus på, at forebygge og styrke både det fysiske, psykiske og mentale mindset.

Kontakt mig for en uforpligtende samtale for en drøftelse af jeres individuelle behov og opgaveløsning

EFFEKTIVE FAMILIERÅDGIVNING MED FOKUS PÅ RESULTAT

FOR KOMMUNER PÅ SJÆLLAND

Lad os samarbejde om at gøre en forskel for børn, unge og deres familier

Gevinsten ved et samarbejde

Bedre trivsel og øget livskvalitet for jeres børn, unge og familien generelt i jeres kommune.

Effekten som helhed vil være;

  • Bedre præstationer i skolen
  • Forebyggelse af selvværd/selvtillid
  • færre sygedage
  • Højere trivsel
  • Forbedret kommunikation i forhold til at reducere misforståelser og konflikter.
Indsats, kurser og metode

For forældre: indsatsen kan bruges i forhold til, at forbygge fravær, sygdom og stress ved rådgivning og coachende samtaler. Det vil være med til at forældre kan tage et større medansvar og støtte op om proceserne hos deres børn og unge.

For sagsbehandler der har brug for hjælp til: rådgivende og coachende samtaler, der kan støtte forældre, når der er udfordringer med deres børn og unge mennesker

Kurser i

  • konflikthåndtering, trivsel, mental, psykisk og fysisk sundhed, økonomi og udfordringer generelt i relationer

Metode:

Der arbejdes løsningsorienteret samt med empowerment metoden samt den narrative tilgang.

I møder høj faglighed, mange års erfaring, evnen til at skabe relationer, nærvær samt fokus på resultater for jer som kunde.

Familie med Vilje samarbejder med andre relevante faggrupper såfremt, det skønnes relevant. Dette for at holde fokus på helhedssynet.

 

Priser

I samarbejde med jer udvikler og skræddersyer vi programmer, der er direkte målrettet mod jeres specifikke behov og mål.

Derfor er priserne også individuelle.

 

 

Udtalelser fra samarbejdspartner

“Din tilgang har hjulpet mange familier i vores område til at overvinde vanskeligheder og opnå større trivsel, balance og ro i familien”
– Socialrådgiver, Sjælland

 

Som tidligere myndighedssagsbehandler, har jeg haft fornøjelsen af at samarbejde med Jeanette på flere sager. Jeanette har arbejdet som aktør på sager, hvor der var behov for en helhedsindsats i familien. På sager, hvor problemstillingen var kompleks og konfliktniveauet i familien var højt, har Jeanette formået hurtigt at skabe en tillidsrelation til borgerne, som gjorde det muligt at skabe forandring. Jeanette har for øje at se det store billede, hvor hun hjælper familierne med at bryde diverse handlemønstre og hjælper dem med nye strategier. Jeanette har skabt markant forandring, hvor formålet med opgaven er blevet løst og resultatet har været bedre end, jeg som bestiller af opgaven, turde håbe på. Forandringen er sket over en længere periode, men hvor der konstant har været progression. Herudover kan jeg nævne, at Jeanette er en behagelig samarbejdspartner der går ydmygt til en opgave med en høj grad af professionalisme. Det er mit klare indtryk, at borgerne har det på samme måde, når hun arbejder med dem.

Camilla- tidligere Sagsbehandler i Glostrup kommune.

Specialiseret socialfaglig rådgivning

Familie med Vilje kan benyttes af sagsbehandler, der har behov for, at indrage en ekstra indsats til børn, unge og deres forældre.

Formålet er at støtte op om trivslen i skolen, hjemmet  eller i den tværfaglige indsats.

Jeg har igennem mane år arbejdet med individuelle og tilpassede opgaveløsninger til kommuner, virksomheder og private

Baggrund som social- og familierådgiver, stresskonsulent, mentor, coach og psykiatrivejleder.

Jeg arbejder ud fra et helhedssyn med fokus på, at forebygge og styrke både det fysiske, psykiske og mentale mindset.

Kontakt mig for en uforpligtende samtale for en drøftelse af jeres individuelle behov og opgaveløsning

Kontakt os

Lad os sammen gøre en forskel!

Kontakt os i dag for hvordan vi kan samarbejde for at øge trivslen og styrke børn, unge og familierne i din kommune.